Toruńska 322, 85-880 Bydgoszcz | tel. 052 365 80 00

Wynajem rusztowań

 • RUSZTOWANIA
 • MONTAŻ I DEMONTAŻ
 • WARUNKI WYNAJMU
TytułTytułTytuł

Dysponujemy sprzętem własnym (Bosta 70, Bosta 100) to lider w produkcji rusztowań, najwyższej jakości, spełniającym wszystkie wymagania krajowe i Unii Europejskiej. Rusztowanie to wyróżnia się na tle pozostałych wieloma cechami, jak np. zdolnoć kroczenia rusztowania (przestawianie pól pionowych bez koniecznoci rozbierania całoci składu), zgodność długości pól rusztowania z typowymi modułami stosowanymi w budownictwie: 1,25; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00 m, możliwość montowania wsporników poszerzających na dowolnej wysokości, nośność rusztowań do 6 kN/m2 (miejscowo do 10 kN/m2), samopoziomowanie rusztowania. Są to jedynie wybrane cechy gwarantujące sukces przy użytkowaniu rusztowań Bosta 70 i 100.

Rusztowania montują wysoko kwalifikowane, posiadające wymagane uprawnienia brygady monterskie. Współpraca z Nami w 100 % wypełnia oczekiwania Zleceniodawcy.

Gwarantujemy:

ˇ najwyższy poziom świadczonych usług ( własne, wyszkolone, certyfikowane kadry)

ˇ najlepszy sprzęt ( rusztowanie Bosta 70)

ˇ bazę i dobrze zorganizowany magazyn.

Jesteśmy bardzo elastyczni w ustalaniu warunków współpracy zarówno w przypadku stałych umów jak i jednostkowych, najczęściej stosując każdorazowo wyceny indywidualne dotyczące konkretnego obiektu. Zawsze jednak nasza oferta należy do najatrakcyjniejszych w tym również cenowo.

 

Firma DYZPOL oferuje kompleksowe usługi w zakresie montażu i demontażu rusztowań.

Nasza firma posiada wyspecjalizowane zespoły monterskie. Nasi montażyści posiadają odpowiednio wymagane uprawnienia oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. Wykonujemy odbiory technicznych oraz pomiary rusztowań.

Zakres usług :

 • montaż i demontaż rusztowań,
 • osiatkowanie rusztowań,
 • transport

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Budowlanym.

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SPRZĘTU   (rusztowania elewacyjne, rusztowania warszawskie)

Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie tygodniowe lub miesięczne, ceny najmu są stawkami dobowymi.

 • Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta.
 • Istnieje możliwość negocjacji cen.
 • Sprzęt wynajmowany jest w dwojaki sposób:
 • Z usługą montaż, demontaż, transport (dotyczy: rusztowania elewacyjne).
 • Bez usługi montażu, demontażu (dotyczy: rusztowania elewcyjne, rusztowania warszawskie 

Naliczanie czynszu najmu:

 1. W przypadku najmu bez usługi montaż, demontaż rozpoczyna się od dnia wydania sprzętu z magazynu.
 2. W przypadku najmu z usługą montaż, demontaż rozpoczyna się od dnia przekazania rusztowania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.
 • Wynajmowany sprzęt posiada wymagane dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
 • Oferta firmy obejmuje również usługi dodatkowe: transport sprzętu na budowę, doradztwo techniczne.
 • Przy wynajmie podpisywana jest umowa najmu w dwóch egzemplarzach.
 • Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu, która sporządzana jest każdorazowo.
 • Przed wynajmem pobierana jest kaucja (gotówką lub przelewem), o wysokości kaucji decyduje wartość wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest wpłacana przez Klienta na podstawie zawartej umowy i jest warunkiem wydania sprzętu.

Dokumenty potrzebne przy najmie:

PRZEDSIĘBIORCY:

 • Wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszym niż 3miesiące)
 • Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON
 • Pisemne pełnomocnictwo upoważniające do odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu. (wymieniona w umowie najmu).

KLIENCI INDYWIDUALNI NIE PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • Dokument zameldowania w postaci opłaconych rachunków za ostatni miesiąc (np. rachunek za gaz, energię elektryczną, itp.)

Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania podstawowych warunków użytkowania sprzętu.

Bezwzględne stosowanie się do zaleceń w Instrukcji obsługi.

Oczyszczenie sprzętu z wszelkich zanieczyszczeń.

Składając zamówienie należy podać:

 • Dokładne dane kontaktowe najemcy
 • Adres użytkowania
 • Przewidywany okres najmu
 • Przybliżone wymiary powierzchni roboczej (szerokość, wysokość)