Toruńska 322, 85-880 Bydgoszcz | tel. 052 365 80 00

Utylizacja azbestu

  • AZBEST
TytułTytułTytułTytuł

                                                  AZBEST W TWOIM DOMU

   Firma DYZPOL oferuje Państwu kompleksową usługę w zakresie demontażu, rozbiórki, utylizacji i transportu materiałów zawierajacych azbest. 

 Azbest to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Przez ponad 100 lat był wykorzystywany do produkcji bardzo wielu materiałów azbestowo-cementowych. W Polsce jest około 14 500 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.                                                                                WSPARCIE FINANSOWE: Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych ze swojego gospodarstwa:

  • wiele gmin dofinansowuje działania swoich mieszkańców związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
  • działanie chorobotwórcze związane jest z wdychaniem pyłu azbestowego
  • azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia
  • wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.